26.2.09

Això no para. Es vol instal·lar un nou abocador

ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització ambiental del Projecte d'una activitat de monodipòsit de classe II per a residus d'embolcalls de polietilè de baixa densitat al terme municipal de la Pobla de Claramunt.

En compliment del que disposa l'article 31 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos, se sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització ambiental del Projecte per a l'exercici d'una activitat de monodipòsit de classe II per a residus d'embolcalls de polietilè de baixa densitat, promoguda per l'empresa Unión Industrial Papelera, S.A., al terme municipal de la Pobla de Claramunt.

El projecte és a disposició del públic, en hores d'oficina, a les dependències de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona, Travessera de Gràcia, 56, 6a planta, durant el termini de trenta dies. Durant aquest període s'admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.